Országos regionális szerveződés

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSI SZERVEZETEK LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS CÉLOK

 1. A közös vállalkozási és szociális célú munkahelyteremtések elősegítése.
 2. A települések infrastruktúrájának, együttműködésének kiépítése Magyarországon, és a határon túli magyarok lakta településeken.
 3. Közösségi célú beruházások pályáztatások előkészítésének segítése.
 4. Színvonalas szociális célú programok az ifjúság, és az idősebb korosztály részére.
 5. Művészeti, kulturális és hagyományőrző rendezvények támogatása, határon belül, és azon túl a magyarok által lakott településeken.
 6. Fiatalok beiskolázási, és ösztöndíjszerű támogatása.
  Nappali gyermekfelügyelet megszervezése (alapítványi óvodák, bölcsődék, egyéb alapszintű oktatási szakköri foglalkozások létesítésével).
 7. Országos és település szintű támogatások feltételeinek megteremtése.
 8. Szakmai és jogi tanácsadás szakértők bevonása, lehetőség szerinti pénzügyi támogatás az új telephelyek létrehozásánál.
 9. Otthonteremtéssel kapcsolatos támogatások megszervezése.
 10. Egyéb területi szociális támogatások, támogató szolgáltatások megszervezése.
 11. Az alakuló ülés tervezett dátuma: 2008. 05. hó

Budapest, 2007. november 30.

Elfogadta:
a Perspektíva a Jövőért Alapítvány kuratóriuma