2007. évi munkaprogram

Perspektíva a Jövőért Alapítvány 2007. évi munkaprogram

  1. A közös cselekvési program, és az alapító okirat szellemének megfelelő működési szabályzat kidolgozása. Határidő: 2007. 05. hó
  2. Kötelező bejelentkezések (APEH, Önkormányzat, ESZA felé). Határidő: 2007. II. félév
  3. Szociális célú vállalkozások beindítása érdekében szakmai program készítése, szükséges hatósági engedélyek beszerzése (ÁNTSZ, Tűzoltóság, stb.), engedély iránti kérelem benyújtása az illetékes önkormányzat felé. Határidő: 2007. II. félév
  4. A kitűzött célok, és a tagság bővítésének érdekében támogató tagság toborzása média és az internet segítségével. Határidő: 2007. II. félév.

Budapest, 2007. április 25.