Perspektíva a Jövőért Alapítvány

2013. évi munkaprogram

P e r s p e k t í v a  a  J ö v ő é r t  A l a p í t v á n y

2013. évi  munkaterve

1. 2012. évi tevékenységről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló, az elvégzett feladatok értékelése.

2013.évi munkaprogram előterjesztése, megbeszélése, elfogadása.

Előadó: Vígh Ilona kuratóriumvezető

Időpontja: 2013.01.04. 10,30-12,30 (Alapítványi Iroda)

2. 2013. évi helyi és országos pályázatok megbeszélése, a megbízott felelősök kijelölése.

Előadó: Vigh Ilona vezető

Időpontja: 2013.02.16. 18,30-09,30

3„Határtalan vidék” nyári ifjúsági önkéntes segítőprogramok szervezése.

Munkaanyag előterjesztése a kuratórium felé, a programmal kapcsolatos tematika és költségvetés jóváhagyása.

Időpontja: 2013.04.13. 14,30 (Alapítványi Iroda)

Szervezésért felelős: Őriné Szécsényi Edit, Sipos Péterné

4. Nyári támogatások előterjesztése a vidéki programban résztvevő hátrányos helyzetű fiatalok részére. (Javaslatok megvitatása, program elfogadása, szavazás.)

Határidő : 2013.05.11.

5.   Táboroztatással kapcsolatos szerződések előterjesztése, jóváhagyásra.

Felelős: Niczky Rozália

Időpont: 2013.06.15.

6Nyári táboroztatásokkal kapcsolatos tapasztalatok megvitatása.

Javaslatok a fiatalok részére kiírásra kerülő 2014. évi alapítványi pályázatokhoz.

Határidő:  2013.09.30.

7. Együttműködési megállapodások előkészítése, megkötése az intézményekkel valamint a társszervezetekkel.

Határidő:  2013.11.30.

Felelősök a kuratóriumi tagjai.

B u d a p e s t,   2013.01.04.

Vígh Ilona

kuratórium vezető

PROJEKTJEINK

gyerektabor

altalanossuli.hu

csakszuloknek.hu

csakszuloknek.hu