Perspektíva a Jövőért Alapítvány

perspektivaajovoert.hu

2016. évi munkaprogram

1./

2015. évi tevékenységről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló, az elvégzett feladatok értékelése.

2016. évi munkaterv megbeszélése, a beérkezett javaslatok megbeszélése, gyakorlati kivitelezések,ütemezések.

Felelősök kijelölése.

Előadó: Vígh Ilona kuratóriumvezető

Időpontja: 2016.01.23. 18,30-20,30 (Alapítványi Iroda)

2./ 

2016. évi XVIII. kerületi, Uniós és egyéb lehetséges civil pályázatok megbeszélése, konkretizálása, a megbízott felelősök kijelölése.

a.) Intézetből kikerülő fiatalok lakáshoz juttatásának program II. ütemének jóváhagyása, az ezzel kapcsolatos 2016. évi célfeladatok, javaslatok  elkészítése

b.) gyermekkori szocializáció, iskolai agresszió körülményeinek vizsgálata, reprezentatív felmérés előkészítése, iskolákkal való egyeztetések

c.) Önkéntes Közösségi munka középiskolai fiatalok részére (Szerződés alatt)

Időpontja: 2016.02.19. 18,30-20,30

Előadó: Bencze Márton vezető h.

3./

2016. évi programok, támogatások meghirdetése

a.) gyermekek nyári táboroztatási támogatásának megszervezése,

b.) falusi gazdálkodás: önkéntesek szervezése konkrét feladatokra.

Előadó: Őriné Sz. Edit

Határidő: 2016.04.26.  

 4./ 

Főkönyvi zárás és beszámoló, KSH beszámoló ismertetése, elfogadása.

Határidő: 2016.05.22.  (18-20h)

Felelős: Vígh Ilona Kuratórium vezető

5./

A reprezentatív felmérés során beérkezett kérdőívek rendezése, kiértékelése, publikálása.

    a.) Nevelőintézeti fiatalok otthonteremtési körülményeire vonatkozó felmérések összesítése, javaslatok megvitatása.

Határidő: 2016.09.20. (17-19h)

Őriné Szécsényi Edit szervező, és Niczky Rozália vezetőségi tag

6./

A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából érkezett támogatások elosztásának lehetséges javaslatai. A felhasználásokkal kapcsolatos szavazások lebonyolítása, az ezzel kapcsolatos feladatok megbeszélése.

Szervezésért felelős: Őriné Szécsényi Edit

Felelősök a kuratóriumi tagjai.

Határidő: 2016.11.23. (18-19,30 h)

B u d a p e s t, 2016.01.23.

 

Vígh Ilona           

kuratórium vezető sk.

PROJEKTJEINK

gyerektabor

altalanossuli.hu

csakszuloknek.hu

csakszuloknek.hu