Perspektíva a Jövőért Alapítvány

perspektivaajovoert.hu

Nyilatkozat

Alulírott Vígh Ilona, a Perspektíva a Jövőért Alapítvány kuratóriumvezetője nyilatkozom, hogy az Alapítvány 2012. évben az 1%-os jövedelemadó támogatásként 31 ezer forint támogatást kapott.

A kuratórium döntése alapján a kapott támogatást közhasznú tevékenységre használta fel, melyben között 6-14 éves korú fiatalok vettek részt. A munkaprogramnak megfelelően a támogatás egy részét kulturális  rendezvényére, családerősítő program lebonyolításához valamit hátrányos kistérségben élő, rászoruló és egészségkárosodott fiatalok támogatásához használtuk fel.

Köszönjük, valamennyi támogatónk segítségét és bizalmát, hogy alapítványunk munkáját értékelve minket, illetve  – alapítványunk segítő programját – tiszteltek meg támogatásukkal.

B u d a p e s t, 2013. január 04.

Vígh Ilona

kuratórium vezető sk.

PROJEKTJEINK

gyerektabor

altalanossuli.hu

csakszuloknek.hu

csakszuloknek.hu