Perspektíva a Jövőért Alapítvány Rotating Header Image

Működési szabályzat

Perspektíva a Jövőért Alapítvány működési szabályzata

 1. Az Alapítvány a jogerős bejegyzést követően kezdi meg működését, megszervezi adminisztratív intézményét, kinevezi annak vezetőjét, intézkedik önálló honlap létesítéséről, tevékenységéről hivatalos internet honlapján keresztül tájékoztatja az érdeklődőket.
 2. Az alapítvány rendszeres üléseit, megbeszéléseit negyedévente, tervezési-szervezési munka során, illetve fontosabb esetekben ennél gyakrabban tartja. A céloknak megfelelő operatív tevékenységeket ill. döntéseket a kuratórium hozza 2/3-os többségi szavazással.
 3. Az Alapítvány eredeti céljának és programjának megfelelő döntéseit és a tervezett napirendeket, a weblapon közzéteszi. Az alapítvány pártsemleges, célja a települési közös szociális célok elérésének támogatása Magyarországon, és magyarok által lakott településeken.
 4. Az alapítvány tevékenysége nyitott, melyhez cégek, és magánszemélyek is csatlakozhatnak. Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, ezért a támogató az aktuális jogszabálynak megfelelő adókedvezményt igénybe veheti.
 5. A pártoló tagsággal az alapítvány lehetőséget ad, más személyek (szervezetek) részére a programok közös megvalósítására. A támogató tagsági díj minimálisan 1000.-Ft , azaz egyezer Ft,/hónap, amit UniCredit Bank 10918001-00000029-45250003 számlára befizető megjelölésével lehet teljesíteni, amennyiben a célokkal egyetért, és a civil alapítványhoz kíván csatlakozni. (A honlapon szereplő jelentkezés lap (e-mail) címre történő elküldésével.) Egy évi folyamatos fizetést követően jogosultságot teremt:
  • a közgyűlésen banketten való részvételre,
  • egy éves pártoló tagságot követően, a jelentkező jogosultságot szerez a meghirdetett értekezleteken való részvételre, javaslattételre, véleménynyilvánításra, az évzárón való részvételre (személyi, és szakmai alkalmasság esetén a tagság javaslata alapján fejlesztések során vezető tisztség betöltésére javasolható)
 6. A pártoló tagság létrejöhet még az éves adó 1%-os felajánlásával, illetve előzőeknek megfelelő, vagy ezt meghaladó mértékű adomány felajánlásával.
 7. Az alapítvány munkarendje tevékenysége, és pénzügyi eszközeinek felhasználásával az alapító okiratban kiemelt céljának megfelelően hátrányos és veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek kulturált szabadidő eltöltését segíti, továbbá tanuláskorrepetálási, és tanulás ösztönző tevékenységet is végez, esélyegyenlőség elősegítése érdekében.
 8. Az Alapítvány fontos és jelentős céljai között szerepel a munkahelyteremtések elősegítése megfelelő beruházások, és pályázati eszközök bevonásával, és a területi szempontoknak leginkább megfelelő lehetőségek kiaknázásának segítése szakmai, jogi tanácsadással.
 9. Fontos szempontnak tartja az egyéb támogató jellegű szociális tevékenységek ellátását is, mint pl. az utcai, kórházi, és ápolási szociális tevékenység ellátása, és az időskorú, beteg személyek szállítása.
 10. Az Alapítvány támogató tevékenységét a pénzügyi lehetőségeknek, és a kuratóriumi döntéseknek megfelelően bővíti, és igényeli hozzá a működési jogosultság kiadását.
 11. Az alapítvány céljai megvalósításához rendezvényeket szervez, pártoló és támogató tagságot keres népszerűsítő kiadványokon, és weboldalon keresztül.
 12. Az alapítvány célja a civil kezdeményezés széleskörűvé tétele, a társadalmi mobilitás és integráció valamint a munkaképesség növelése, elősegítése, szélesítése. A telephelyek országos szintű kibővítését követően, a küldöttértekezlet 2/3-os szavazati aránnyal javaslatot tehet a működési szabályzat kiegészítésére.
 13. A kuratórium feladata a céloknak megfelelő tevékenységek megszervezése, az ezzel kapcsolatos tervek kidolgozása, a javaslatok előterjesztése, a munkaterv kidolgozása, az ülésrendek kitűzése, és az értesítések időben történő eljuttatása az érdekeltek részére a honlapon keresztül, valamint a működés törvényes keretek között történő biztosítása.
 14. A céloktól eltérő tevékenység, vagy lemondás esetén az alapító a kuratórium tagságát újraválaszthatja, egyben intézkedik a személycserének megfelelően az alapító okirat módosításáról.

Budapest, 2007. április 25.

Elfogadta
a kuratórium tagsága

A szabályzat megtalálható a Letölthető dokumentumok között is.