Perspektíva a Jövőért Alapítvány

2015. évi munkaprogram

1.      2014. évi tevékenységről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló, az elvégzett feladatok értékelése.

2015. évi munkaterv megbeszélése, a beérkezett javaslatok megbeszélése, gyakorlati kivitelezések, ütemezések.

Felelősök kijelölése.

Előadó: Vígh Ilona kuratóriumvezető

Időpontja: 2015.01.17. 18,30-20,30 (Alapítványi Iroda)

2.      2015. évi XVIII. kerületi, Uniős és civil pályázatok megbeszélése, konkretizálása, a megbízott felelősök kijelölése.

Intézetből kikerülő fiatalok lakáshoz juttatásának program vázlatának jóváhagyása. 2015. évi célfeladatok, javaslatok elkészítése.

Időpontja: 2015.02.21.  18,30-20,30

Előadó: Bencze Márton vezető h.

3.      2015. évi kulturális pályázati  programok, támogatások meghirdetése

a.) gyermekek nyári táboroztatási támogatásának megszervezése,

b.) falusi gazdálkodás: önkéntesek szervezése konkrét feladatokra.

Előadó: Őriné Sz. Edit

Határidő: 2015.04.27.  

 4.      Főkönyvi zárás és beszámoló, KSH beszámoló ismertetése, elfogadása.

Határidő : 2015.05.23.  (18-20h)

Felelős:Vígh Ilona kuratórium vezető

5.      „Ha én lennék a miniszterelnök…” pályázat kiírása a Kárpát-medence 13-16 év közötti fiataljai részére. (Részletes program elfogadása a kiírás jóváhagyatása.)

Határidő: 2015.09.19. (17-19h)

Niczky Rozália vezetőségi tag

6.      Egyéb társadalmi szervezetekkel való együttműködés értékelése.

Előadó: Bencze Márton kuratórium vezető helyettes.

Határidő:  2015.09.30.

 7.      A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásából érkezett támogatások elosztásának javaslatai. A felhasználásokkal kapcsolatos szavazások lebonyolítása, az ezzel kapcsolatos feladatok megbeszélése.

Szervezésért felelős: Őriné Szécsényi Edit

Felelősök a kuratóriumi tagjai.

Határidő: 2015.12.03. (18-19,30 h)

B u d a p e s t,   2015.01.17.

 

Vígh Ilona           

kuratórium vezető sk.

PROJEKTJEINK

gyerektabor

altalanossuli.hu

csakszuloknek.hu

csakszuloknek.hu