2014. évi munkaprogram

P e r s p e k t í v a  a  J ö v ő é r t  A l a p í t v á n y

2014. évi  munkaterve

1.

  • 2013.évi tevékenységről szóló szakmai , és pénzügyi beszámoló az elvégzett feladatok értékelése.
  • 2014.évi munkaterv megbeszélése, nyertes pályázatokkal kapcsolatos eszközök beszerzésére vonatkozó javaslatok megvitatása, elfogadása. Felelősök kijelölése.

Előadó: Vígh Ilona kuratóriumvezető

Időpontja: 2014.01.15. 18,30-20,30 (Alapítványi Iroda)2014.évi XVIII.kerületi.,Unios,és civil pályázatok megbeszélése, konkretizálása a megbízott felelősök kijelölése.

2.

  • 2014.évi rendezvényekkel kapcsolatos javaslatok elkészítése

Időpontja: 2014.02.05  18,30-20,30

Előadó: Vigh Ilona vezető

3.

  • 2014.évi kulturális ismeretterjesztő programok meghirdetése
  • gyermekek nyári táboroztatási támogatásának megszervezése,
  •  Kulturális ismeretterjesztő tábor megszervezése

Előadó: Őriné Sz. Edit

Határidő: 2014.04.17.  

4.

  • Főkönyvi zárás és beszámoló KSH beszámoló ismertetése, elfogadása.

Határidő : 2014.05.29.  (18-20h) 

Felelős: Vígh Ilona Kuratórium vezető

5.

  • Pest megyei  TEGYESZ gondozásában lévő intézeti gyermekek részére szervezendő nyári táborozás, sportfoglalkozás, játékos vetélkedő szervezése, és lebonyolítása.

Felelős: Király Zsuzsa

Határidő: 2014.08.10. (17-19h)

 

6.

Megkötött a szervezet és hálózatbővítési együttműködésekkel kapcsolatos beszámolók, egyéb jogszabályi, szervezeti változások.

Előadó: Bencze Márton kuratórium vezető helyettes.

Határidő:  2014.09.30. (17,30-19,30 h)

7.

„Művészek a rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekekért”

Művészeti alkotások kiállításának szervezése

Szervezésért felelős: Őriné Szécsényi Edit

Felelősök a kuratóriumi tagjai.

Határidő: 2014.12.10. (18-19,30 h)

 

B u d a p e s t,   2014.01.15.                                                     

 

Vígh Ilona

 kuratórium vezető sk.

 

 

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM: Munkaprogramok | FRISSÍTVE: 2014. január 9.

RSS