Választottak a fiatalok a „ Példaképem” pályázaton!

VÁLASZTOTTAK A FIATALOK A „ PÉLDAKÉPEM” PÁLYÁZATON!

A Perspektíva a Jövőért Alapítvány civil szervezete „ Példaképem” címmel pályázatot hirdetett a Magyarországon és határainkon túl élő fiataloknak. A pályázat egy civil kezdeményezés része, amellyel bizonyítani szeretnénk a társadalom felé, hogy az eltérő alapszocializációs neveltetés miatt az egyes társadalmi csoportok között lévő értékrendi és kulturális különbségeket nem lehet egyszerűen a hagyományos módon alkalmazott, „integrációval”kezelni.

A pályázatra közel hatszáz fiatal jelentkezett , melynek egyharmad része Erdélyből, Felvidékről, és Ukrajnából, Horvátországból és Szerbiából küldött pályázatot. A fiataloknak négy kérdésre kellett válaszolniuk, amelyek közül az egyik a történelmi, a második korunk magyar példaképére, a harmadik egy pedagógus, a negyedik egy családi példaképpel volt kapcsolatos. Tisztában vagyunk vele, hogy a felmérési paletta nem lesz teljes, mert lesznek rétegek, akiket az internet korában sem tudunk elérni. Tapasztaltuk, hogy számos lelkes pedagógus, pesti és néhány vidéki iskolákból, plébániákról az erdélyi Hargita, és Kovászna megyéből és a Nagyváradi Ady Líceumból felméréséket készítettek a pályázatnak megfelelően és azt eljuttatták a részünkre! Köszönet és dicséret illeti Őket hivatástudatukért. Remélhetően a kezdeményezést további részletes helyzetelemzés fogja követni, hiszen fontos tisztázni, honnan hová szeretnénk eljutni. A beérkezett, magyarországi pályázati munkák szerint a fiatalok kb. 60%-a valamelyik médiasztárt, rockert, vagy rapper énekest választott példaképül, de közel 27 %-uk pl. élsportolót és olimpikont, de volt, aki írót, költőt, vagy politikust választott példaképül. A jelentkezett iskolai tanulók kb. 14%-a ítéli úgy, hogy a mai híres emberek között nem talál példaképet, mert minden a „ pénzről” szól. Egyértelmű viszont a szülői példakép és családi kötődés, példa fontossága. Az anyai és az apai mintakép szinte egyforma súllyal van jelen. Figyelemre méltó az is, hogy a beadott pályázatok 5% híres művészt, Nobel díjas és más írót, költőt, politikust is nevezett meg a mai híres emberek közül. A politikus a példaképek között, legtöbben Orbán Viktort, Schmitt Pált jelölték, de felmerült még Kósa Ádám, Göncz Árpád,és Gyurcsány Ferenc neve is. Elgondolkodtató, hogy a határon túli magyar fiataloknál jobban helyén van az értékrend és az arány is a fordítottja az előzőekben tapasztaltaknak! Történelmi és a mai híres példaképeik is gazdagabbak. Minden kérdésre megnevezték eszményképeiket. A fiatalok több mint 65 %-a helyén kezelte az értéket, és az itthoni fiatalok példaképeihez újabb neveket tettek hozzá (pl. Bethlen Istvánt, Bethlen Gábort, Lórántffy Zsuzsannát, II.Rákóczi Ferenc, Vasváry Pált, Hogonnay Vilmát, Horthy Miklóst, Nagy Imrét, Wass Albertet, Sütő Andrást..stb, -a mai kor eszményképei között szerepeltették még pluszként többek között, Kányádi Sándort, Jókai Annát, Böjte Csaba atyát,Tőkés Lászlót, prof. Papp Lajost, Rubik Ernőt, Dr.Garda Dezsőt, Varró Dánielt, Berg Juditot és Sebestyén Mártát, Mága Zoltánt és még több a hazai pályázatoknál is felsorolt élsportolót és olimpikont)

A civil szervezet támogatja az Oktatási Államtitkár változtatásra tett javaslatait, mert nyilvánvaló, hogy olyan lesz a jövőnk amilyen ifjúságot nevelünk. A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények emelkedő tendenciája is gyökeres változtatást sürget. Az alapítvány a legjobb pályázatokat a honlapján szerepeltetni fogja. A pályázatok elbírálását külsős három személyből álló zsűri végzi, akiknek láthatóan nehéz dolga lesz. A díjak ünnepélyes átadása 2011.05.30.-án tartjuk a XVIII.kerületi Polgármesteri Hivatal Dísztermében. Az alapítvány a beérkezett pályázatokat az értékelést és a díjkiosztó események lezárását követően további kutatási célra ajánlja fel.

B u d a p e s t, 2011.április 03.

Őriné Szécsényi Edit

Kommunikációs és Szervezési vezető

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM: Hírek | FRISSÍTVE: 2011. április 3.

RSS