Statisztikai szegénység prolongálása

A közhasznú civil szervezetünk a mellett, hogy segíti a hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket nem reprezentatív jellegű anonim felmérést végzett a minimálbér alatt élő családok helyzetéről. Mint ismeretes a statisztikák kimondják a szegénység alapvető ismérveit. Ezek szerint az alacsony jövedelműek, körét  nagy százalékban;az aluliskolázottak,  munkanélküliek , nagycsaládosok és hátrányos településen élők száma adja ki. A feltűnő mértékben emelkedő rászorulók minimálbér alatti jövedelmek miatt  alapítványunk arra volt kíváncsi, hogy a megkérdezett közel 400  alacsony jövedelmű családra is ráillik-e az általános statisztikai megállapítás. Azt kellett tapasztalnunk, hogy az esetek 16,5%-a esetében elsősorban statisztikai szegénységről beszélhetünk! A megkérdezettek közül ilyen arányban dolgoznak olyan munkáltatónál akik munkavállalóikkal, kizárólag 4 órás szerződést hajlandók kötni. Ezek a munkáltatók többnyire kiskereskedők, kisvállalkozók – teljesség igénye nélkül – pl. közértesek,szállítók,kereskedők,vendéglátósok, biztonsági munkát végzők, de vannak olyanok is akiket  szellemi tevékenységre is így  alkalmaznak, sőt előfordul ez a helyzet már  pénzügyi tevékenységet folytató nagyobb szervezetnél is. Természetesen a 8 órás munkáért járó „többletet”  a vállalkozó tulajdonos zsebből fizeti. Természetesen az is gyakorlattá vált – az interjú alanyok elmondása szerint-, hogy  sok estben 10-12 órát  dolgozniuk kell. Az átlagember azt mondja erre, hogy ez jó, mert legalább több embernek van munkája. A civil szervezetünk szerint azonban ennek rossz üzenete van! Ez a rossz üzenet nem csak statisztikai szempontból hátrányos az országnak, mert rontja a megítélést, és növeli a kiszolgáltatottak körét és  folyamatosan serkenti az adóvisszaéléseket. Az ilyen körülmények között foglalkoztatott emberek nem vehetnek igénybe kedvezményes lakásvásárlási támogatásokat sem, hiszen alacsonyjövedelműek. Rendkívüli  helyzetekben nekik marad az uzsorakamat.  Az így igazolt munkabér a „szociális hálót is” megtéveszti, mert nem a megfelelő helyekre jut el a segítség.

Civil szervezetünk véleménye szerint indokolt lenne egy szélesebb körű felmérés és vizsgálat és állami beavatkozás  is , mert ez az állapot egy társadalmilag veszélyes  és káros tendenciát  szaporít.

Budapest, 2014. december 28.

 Őriné Szécsényi Edit (szervezési vezető)

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM: Hírek | FRISSÍTVE: 2014. december 28.

RSS