Nyilatkozat

Alulírott  Vígh Ilona a Perspektíva a Jövőért Alapítvány kuratóriumvezetője nyilatkozom, hogy az alapítvány 2012 évben az 1%-os jövedelemadó támogatásként 31 ezer  forint  támogatást kapott.

A kuratórium döntése alapján a kapott támogatást közhasznú tevékenységre használta fel, melyben között  6-14 éves korú  fiatalok vettek részt. A munkaprogramnak megfelelően a támogatás egy részét kulturális, rendezvényére családerősítő program lebonyolításához, valamit hátrányos kistérségben élő, rászoruló  és egészségkárosodott  fiatalok támogatásához használtuk fel.

Köszönjük, valamennyi  támogatónk segítségét és bizalmát, hogy alapítványunk munkáját értékelve minket, illetve  – alapítványunk segítő programját- tiszteltek meg  támogatásukkal.

B u d a p e s t, 2013. január 04.

Vígh Ilona

kuratórium vezető sk.

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM: Hírek | FRISSÍTVE: 2013. január 4.

RSS