Gyermeki jogok értékelése az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

Megtisztelő meghívásnak tettünk eleget, hogy ezúttal is, mint minden évben neves és kiváló

szakértők között került terítékre e komoly téma elemzése. Több szakmai ágazattól sok jó

meglátás,kérdés és tapasztalat került megvitatásra ez év május 7.-én. a„ szakmai

műhelybeszélgetésen”. A megbeszélés vezérfonala fő kérdésként az volt, hogy eljut-e a megfelelő

helyre a gyermeki jogok ismerete és az érintettek tisztában vannak-e jogaikkal? Vitathatatlan, hogy

számos kimutatható eredménye van a 20 éve kezdődött folyamatnak .Az eszmecsere kapcsán

többször is elhangzott, hogy a problémák töredéke kerül orvoslásra. Jogszabállyal jól állunk, -ezt

több előadó is megállapította-, de gyermeki jogi ismeretek mégsem tudják mindig elérni az

érintetteket. Az újonnan megalakult UNICEF Magyar Bizottsága is a gyermeki jogok szélesebb körű

megismerést kívánja terjeszteni internet bevonásával és un. „mentor hálózat kiépítésével”.A

Perspektíva a Jövőért Alapítvány több éve érdeklődéssel kíséri figyelemmel az Alapvető Emberi Jogok

Hivatala gyermekvédelem terén tett erőfeszítéseit. Ezzel kapcsolatban már korábban is

felvetette,hogy- az érdemleges eredmények az érintettek intenzív bevonásával lehetnének még

sikeresebbek. Az Alapítvány szakemberei egy pártfogói rendszer kiépítését javasolnának a

gyermekintézményekben. (Ez több országban pl. Ausztráliában is jól működik itt „partnership”-nek

hívják.) Ennek az a lényege, hogy minden idősebb gyerek felelősséget „védnökséget” vállalna egy

kisebb gyerek mellett. Segítené az iskolában való eligazolást, a megfelelő viselkedési formát, illetve

szabályok elsajátítását. Ez a „kapcsolati rendszer” azonban a megvalósítás során sok jó „hozadékkal

járna”. A kialakult rendszer növelné a személyes példamutatást,kötelességtudatot, valamint a

felelősségtudatot, és közösségerősítő hatása is lenne, mert szorosabbá tenné a gyermekek

összetartását és segítené az egyes társadalmi rétegek közötti integrációt is. Az új kapcsolati rendszer

megfelelő tartalommal látná el az iskolákban jelenleg is meglévő „Ifjúsági felelősi” munkakört is,

hiszen-a fiatalok- egymásnak könnyebben megnyílnak így kevesebb lesz a „látens „ eset is. Az igaz,

hogy az Ifjúsági felelős munkája megnövekszik, mert nem csak formális „hivatala” lesz, de időnként

kerekasztal beszélgetést kell lefolytatnia (akár kérdőív alapján anonim módon) a pártfogó gyerekkel a

tényleges tapasztalatokról és a felmerülő problémákról. Ezen a ponton csatlakozhatna a rendszer

tevőlegesen UNICEF Magyar Bizottság Gyermekjogi Igazgatója dr. Lux Ágnes javaslata szerint

előadott mentori” rendszerhez, hiszen indokolt lenne, ha a „mentorok” közvetlenül az iskolákkal,

vagy gyermekintézményekkel illetve az ott megbízott gyermekügyekkel megbízott ifjúsági felelőssel

legyenek közvetlen kontaktusban. Amennyiben az Alapítvány a javaslatához más szakmai és politikai

támogatókat is talál abban az esetben szociológusok bevonásával, több szempontot is egyeztetve

kidolgozza az elképzelés részletes végrehajtási tervét.

 

Őriné Szécsényi Edit (szociálpedagógus)

KAPCSOLÓDÓ TARTALOM: Hírek | FRISSÍTVE: 2015. május 11.

RSS